2017 Anayasa Değişikliklerine Göre Tablolarla Soyut Norm Denetimi

Please follow and like us:

Devam

Somut Norm Denetimi (İtiraz / Def’i yolu)

Görülmekte olan dava olmalı, Davaya bakan mahkeme olmalı Sayıştay + YSK mahkeme sayılmaz. Denetlenecek norm o olayda uygulanacak norm olmalı

Devam

Soyut Norm Denetimi (İptal Davası)

ESAS YÖNÜNDEN İçeriğin anayasaya aykırı olup olmadığını denetler. ŞEKİL YÖNÜNDEN: Kanun ve TBMM İçtüzüğü bakımından; Son oylamada öngörülen çoğunluk Anayasa

Devam

2017 Anayasa Değişikliklerine Göre Yüce Divan’da Yargılanabilenler

Yasama TBMM Başkanı Yürütme Cumhurbaşkanı CB Yardımcıları Bakanlar Yargı Yüksek Mahkemelerin Başkan, Üyeler ve Başsavcıları Sayıştay başkan ve üyeleri, HSK

Devam

Anayasa Mahkemesinin Görevleri

Duruşma Yapılanlar Yüce Divan sıfatıyla davalara bakma Bireysel başvuru Dosya Üzerinden Siyasi partiler hakkında kapatma davalarına bakmak Siyasi partilerin Mali

Devam

Anayasa Mahkemesi Üyelerinin Seçilmesi

15 Üye 12 üye ⇒ CB 3 üye ⇒ TBMM 12 yıllığına seçilir ⇒  tekrar seçilemez. Başkan üyeler tarafından 4 yıllığına seçilir. Başkan tekrar seçilebilir. Başkanı

Devam

2017 Anayasa Değişikliklerine Göre Yüksek Mahkemeler

Anayasa Mahkemesi ⇒ 15 Üye 12 üye ⇒ CB 3 üye ⇒ TBMM 12 yıllığına seçilir ⇒  tekrar seçilemez. Başkan üyeler tarafından 4 yıllığına seçilir.

Devam

Anayasada Düzenlenen Yargıya Hakim İlkeler

Mahkemelerin Bağımsızlığı Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız (2017 değişikliği) mahkemelerce kullanılır. Hâkimler, görevlerinde bağımsızdır. Hiçbir organ, makam,

Devam
error

Hoşunuza gitti mi? Lütfen başkalarının da görmesine yardım edin...