kpssvatandaslik.com

Anayasada Düzenlenen Yargıya Hakim İlkeler

Mahkemelerin Bağımsızlığı

 • Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız (2017 değişikliği) mahkemelerce kullanılır.
 • Hâkimler, görevlerinde bağımsızdır.
 • Hiçbir organ, makam, kişi mahkemelere ve hâkimlere :
  • emir ve talimat veremez;
  • genelge gönderemez;
  • tavsiye ve telkinde bulunamaz.
 • Görülmekte olan bir dava hakkında, TBMM’de
  • soru sorulamaz,
  • görüşme yapılamaz.

Hakimlik Teminatı

 • Hâkimler ve savcılar azlolunamaz.
 • Kendileri istemedikçe 65 yaşından önce emekliye ayrılamaz.

Duruşmaların Açık Olması

 • Mahkemelerde duruşmalar herkese açıktır.
  • İstisna:
   • Genel ahlakın veya
   • kamu güvenliği

Kararların Gerekçeli Olması

 • Bütün mahkeme kararları gerekçeli olmak zorundadır.
Please follow and like us:
error

Hoşunuza gitti mi? Lütfen başkalarının da görmesine yardım edin...