2017 Anayasa Değişikliklerine Göre OHAL Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

OHAL Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Çıkarılma Süreci

 • CB hazırlar ve Resmi Gazete’de yayımlar.
 • RG’de yayınlandığı anda yürürlüğe girer.
 • Yayınlandığı gün TBMM’ye sunulur.
  • Sunulmazsa YOKLUK yaptırımına tabidir.
 • Savaş ve mücbir sebeplerle TBMM’nin toplanamaması hariç
  • 3 ay içerisinde TBMM’de görüşülür/karara bağlanır.
  • Aksi halde kendiliğinden yürürlükten kalkar.
 • TBMM
  • ya kabul eder.
  • ya da red ⇒ Red kararının RG’de yayımlanmasıyla birlikte OHAL CB Kararnamesi yürürlükten kalkar.

Özellikleri

Çıkarma Yetkisi:

 • Cumhurbaşkanı
Yetki:

 • ANAYASADAN alır
Hukuki Statüsü:

 • OHAL Kararnameleri ⇒ Kanun hükmündedir!!!
Konu

 • SERT ÇEKİRDEK HAKLAR HARİCİNDE her konuda çıkartabilir.
Çıkarılamayan Durumlar: Çekirdek haklara dokunamaz (MİYAD):

 • (M)asumiyet Karinesi
 • (İ)şkence Yasağı
 • (Y)aşam Hakkı
 • (A)leyhe suç ve cezanın geriye yürümemesi
 • (D)in, vicdan ve ifade hürriyeti
Yargısal Denetim:

 • Anayasa Mahkemesinin yargı denetimi dışındadır.
Please follow and like us:
error
error

Hoşunuza gitti mi? Lütfen başkalarının da görmesine yardım edin...