Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanı Kararları

Cumhurbaşkanı tarafından çıkartılan “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanı Kararları”nı karşılaştırmalı şekilde ve örnekler eşliğinde ele aldık.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanı Kararı arasındaki temel farklar nedir?

 • Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Cumhurbaşkanı tarafından çıkartılan bir düzenleyici işlemdir.
 • Fakat Cumhurbaşkanı Kararı, Cumhurbaşkanının tek başına yapmış olduğu bir idari işlemdir.

 

 • Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi bir düzenleyici işlemin temel özelliklerini taşır. Yani, soyut, genel, süreklidir.
 • Cumhurbaşkanı kararı ise, somut ve özel nitelikli işlemlerdir. Cumhurbaşkanı kararı ile Cumhurbaşkanı somut bir duruma karşı, özel nitelikli bir işlem tesis etmektedir.

 

 • Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girme usulü şu şekildedir:
  • Resmi Gazete’de yayımlanırlar.
   • Tarih varsa o tarihte
   • Tarih yoksa yayımlandıkları anda yürürlüğe girerler.
 • Cumhurbaşkanı Kararı ise, Resmi Gazetede yayınlandığı anda yürürlüğe girer.
 • DİKKAT!!!
  • Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilerleyen bir tarihte yürürlüğe girmesi mümkün iken, Cumhurbaşkanı Kararları her zaman yayınlandığı anda yürürlüğe girer.

 

 • Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine karşı Anayasa Mahkemesi tarafından soyut norm denetimi ve somut norm denetimi yapılması mümkündür. Yargısal denetim AYM tarafından yapılmaktadır.
 • Fakat Cumhurbaşkanı Kararları bir idari işlem olduğu için, bunlara ilişkin davalar idari yargının temyiz Merci Danıştay’da görülür. Ama burada Danıştay ilk derece mahkemesi olarak görev yapar.

 

ÖRNEKLER:

 • Üst kademe kamu yöneticilerinin atanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılırken; vali, bakan yardımcısı, rektör, Genelkurmay Başkanı gibi üst kademe kamu yöneticilerini atama işlemi Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılır.

 

1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılması gereken işlemler:

 • Üst kademe kamu yöneticilerinin atanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi,
 • Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi, üyelerinin görev süresi ve diğer özlük işleri,
 • Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilatı ve görevleri,
 • Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması,
 • Kamu tüzel kişiliğinin kurulması,

Cumhurbaşkanı Kararı Örnekleri:

 • CB yardımcıları ve Bakanları atama,
 • Vali, bakan yardımcısı, rektör, Genelkurmay Başkanı gibi üst kademe kamu yöneticilerini atama,
 • OHAL ilan etme,
 • Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletme veya kaldırma,
 • Erken seçim kararı alma gibi pek çok işlem Cumhurbaşkanı kararı ile yapılır.
Please follow and like us:
error

Hoşunuza gitti mi? Lütfen başkalarının da görmesine yardım edin...