Online Soru-Cevaplarla Temel Hak ve Özgürlükler

Testi çözmeden önce bu konuda hazırlamış olduğumuz konu anlatım tablolarını incelemenizi tavsiye ederiz. Ders notları için bkz. En Çok Karıştırılan

Devam

Türkiye İdari Teşkilat Yapısı Geniş Tablolu Anlatım

Türkiye idari teşkilat yapısı merkezden yönetim ve yerinden yönetim olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu iki birimin alt kolları en bunlar

Devam

Zihin Haritası ile TBMM’nin Bilgi Edinme Araçları ve Denetleme Yolları

Please follow and like us:

Devam

2017 Anayasa Değişikliklerine Göre Tablolarla Soyut Norm Denetimi

Please follow and like us:

Devam

Somut Norm Denetimi (İtiraz / Def’i yolu)

Görülmekte olan dava olmalı, Davaya bakan mahkeme olmalı Sayıştay + YSK mahkeme sayılmaz. Denetlenecek norm o olayda uygulanacak norm olmalı

Devam

Soyut Norm Denetimi (İptal Davası)

ESAS YÖNÜNDEN İçeriğin anayasaya aykırı olup olmadığını denetler. ŞEKİL YÖNÜNDEN: Kanun ve TBMM İçtüzüğü bakımından; Son oylamada öngörülen çoğunluk Anayasa

Devam

2017 Anayasa Değişikliklerine Göre Yüce Divan’da Yargılanabilenler

Yasama TBMM Başkanı Yürütme Cumhurbaşkanı CB Yardımcıları Bakanlar Yargı Yüksek Mahkemelerin Başkan, Üyeler ve Başsavcıları Sayıştay başkan ve üyeleri, HSK

Devam

Anayasa Mahkemesinin Görevleri

Duruşma Yapılanlar Yüce Divan sıfatıyla davalara bakma Bireysel başvuru Dosya Üzerinden Siyasi partiler hakkında kapatma davalarına bakmak Siyasi partilerin Mali

Devam

Anayasa Mahkemesi Üyelerinin Seçilmesi

15 Üye 12 üye ⇒ CB 3 üye ⇒ TBMM 12 yıllığına seçilir ⇒  tekrar seçilemez. Başkan üyeler tarafından 4 yıllığına seçilir. Başkan tekrar seçilebilir. Başkanı

Devam

2017 Anayasa Değişikliklerine Göre Yüksek Mahkemeler

Anayasa Mahkemesi ⇒ 15 Üye 12 üye ⇒ CB 3 üye ⇒ TBMM 12 yıllığına seçilir ⇒  tekrar seçilemez. Başkan üyeler tarafından 4 yıllığına seçilir.

Devam
error

Hoşunuza gitti mi? Lütfen başkalarının da görmesine yardım edin...