2017 Anayasa Değişikliklerine Göre TBMM Başkanlık Divanı

 • Meclisin İçtüzük ile istediği gibi yapısını düzenlemesi ⇒ Yöntemsel bağımsızlık
 • Milletvekillerine verilen disiplin cezaları
  • Uyarma
  • Kınama
  • Meclisten geçici uzaklaştırma
 • Başkanlık Divanı
  • TBMM Başkanı
   • Yasama döneminde 2 kez
    • İlk seçilen 2 yıl
    • İkinci seçilen Kalan süre
   • Tarafsız olmalı
   • Meclis çalışmalarında oy kullanamaz.
   • Siyasi Partisi ile ilişiği kesilmez.
    • Partinin faaliyetlerine katılamaz!!!
   • Görevleri: 
    • Meclisi temsil etmek
    • Toplantılara başkanlık etmek
    • Genel Kurulu yönetmek
    • Meclisi olağanüstü toplantıya çağırmak
    • Komisyonları denetlemek
    • Meclisin kolluk ve yönetim hizmetlerini yürütmek
    • Başkanlık Divanının gündemini belirlemek ve kararlarını uygulamak
     • Dikkat: CB’ye vekalet etmek görevi 2017 değişikliği ile kaldırılmıştır. CB’ye artık, CB yardımcısı vekalet eder!!!

   • TBMM BAŞKANI SEÇİMLERİ
    • TBMM Başkanı seçilene kadar
     • en yaşlı üye
    • Seçimden sonraki ilk 5 gün ⇒ adaylar belirlenir.
     • Siyasi Parti Grupları aday gösteremez!!!

    • Sonraki 5 gün ⇒ seçim yapılır.
    • süreç ⇒  10 gün içinde tamamlanır!!!
    • 4 turla / gizli oylama
     1. Tur ⇒ Üts 2/3 çoğunluğu (400 MV)
     2. Tur ⇒ Üts 2/3 çoğunluğu (400 MV)
     3. Tur ⇒ Üts salt çoğunluğu (301 MV)
     4. Tur ⇒ En çok oy alan 2 aday
  • TBMM Başkan Vekilleri ⇔ 4 üye
   • Başkanlık ettiği toplantıda oy kullanamaz.
  • İdare Amirleri ⇔ 3 üye
  • Kâtip Üyeler ⇔ 7 üye
Please follow and like us:
error

Hoşunuza gitti mi? Lütfen başkalarının da görmesine yardım edin...