kpssvatandaslik.com

2017 Anayasa Değişikliklerine Göre TBMM’nin Bilgi Edinme Araçları ve Denetim Yolları

 • Yazılı Soru
  • Yazılı olarak
  • En geç 15 gün içerisinde cevaplanmalı
  • Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara sorulur.
  • Amaç bilgi edinmektir.
 • Meclis Araştırması
  • Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden ibarettir.
  • Teklif: 
   • En az 20 milletvekili
   • Siyasi Parti Grupları
  • 2 konu dışında her konuda yapılabilir:
   • 1– Devlet sırları ve
   • 2- Ticari sırlar.
 • Genel görüşme
  • Toplum ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun TBMM Genel Kurulunda görüşülmesidir.
  • Teklif
   • 20 milletvekilinin yazılı önergesi
   • Siyasi Parti Grupları
 • Meclis Soruşturması
  • CB Yardımcılarının               CEZAİ SORUMLULUKLARININ araştırılması
  • Bakanların 
   • Suç: Görevleriyle ilgili işlediği suçlardan (ÖR: yolsuzluk gibi)
  • Teklif yeter sayısı ⇒ ÜTS salt çoğunluğu
  • Önerge ⇒ en geç bir ay içinde görüşülür
  • Soruşturma açılması ⇒ ÜTS 3/5 çoğunluğu ve Gizli oy ile
   • Siyasi Parti Grupları ⇒ görüşme yapıp karar alamaz.
  • Yüce Divana sevk (AYM) ⇒ ÜTS 2/3 çoğunluğu (400 MV) ile olur.
  • CB Yardımcılarının/Bakanların Yüce Divana sevki halinde;
   • Yüce Divan yargılaması 3 ay içerisinde tamamlanır.
   • Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen CB Yardımcılarının/Bakanların görevi sona erer.

  DİKKAT!!! 2017 Anayasa değişikliği ile Gensoru kaldırılmış; Soru önergesi Yazılı Soru olarak değiştirilmiştir. 

Please follow and like us:
error

Hoşunuza gitti mi? Lütfen başkalarının da görmesine yardım edin...